Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan deze website, kan het toch mogelijk zijn dat informatie onjuist of onvolledig is.
Wij proberen de informatie zo volledig mogelijk te houden. Wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving.
Autoglas Overijssel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in enig opzicht
verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect), die het gevolg is van het gebruik van informatie die d.m.v. deze website verkregen is.